Vi säkerställer att ert projekt blir framgångsrikt

Bygg & Projektledning

Vi bidrar med gediget kunnande för att optimera produktionen gällande kvalitet, tid och kostnad i byggskedet. På arbetsplatsen sköter vi ledning, kontroller, uppföljning och beslutsfattande baserat på rådande förutsättningar.
Som projektledare är uppdraget att målet ska uppnås. Det görs genom att samordna, hålla budget och tidplan. J-CAB tar hand om projektet under produktion och byggmöten, från start till mål.

Entreprenadbesiktning

Vi tillhandahåller kompetenta besiktningsmän när ni behöver en objektiv och opartisk bedömning av ert byggprojekt. Vi tillhandahåller alla förekommande besiktningar i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT06, Konsumenttjänstlagen samt GVK-kontroller m.m. Vi har en gedigen erfarenhet som säkerställer ett korrekt genomförande av er besiktning med trygghet för alla berörda parter.

Besiktning fallskydd

Vi har certifieringar att besikta de flesta förekommande tillverkarna på den svenska marknaden t.ex 3M/Capital Safety, Honeywell, Protekt, IKAR m.m.
Vi har besiktningsmän placerade från norr till söder, väster till öster för att snabbt tillgodose era behov.
Om Er utrustning av någon anledning inte blir godkänd har vi oftast möjlighet att
ersätta den omgående.

Utbildning

Idag är kompetensförsörjning oerhört viktigt för att få locka till sig samt behålla personal. Det är också viktigt för kunden att ert företag har rätt utbildningar och det kan vara avgörande vid val av leverantör. I tider när teknik och regler hela tiden förändras behöver ni och ert företag hålla er uppdaterade. Vi samarbetar med ett flertal företag i Sverige genom utbildningsplattformen ”Jobba Säkert”, i dagsläget erbjuds bland annat följande utbildningar: Kompetent person, Arbete med fallrisk, Arbete med Brandrisk, YKB(35tim), Mobil arbetsplattform m.m.

Ett konsultbolag i entreprenadbranschen

J-CAB är ett konsultföretag som startade 2007 specialiserat på projektledning inom ombyggnad av Kryssningsfartyg, under åren som gått har vi specialiserat oss mer på att tillhandahålla ett brett spektrum av tjänster för genomförande av projekt, från idé till färdig anläggning. Vår kompetens, erfarenhet och kreativitet bidrar till smarta lösningar och säkerställer ett framgångsrikt projekt.

Vi är den professionella samarbetspartnern som hjälper er att förverkliga och uppnå era mål.

Denna webbplats använder sig av cookies